ГОДИШЕН АНАЛИЗ НА ПОДГОТОВКАТА ВЪВ ФЛОТИЛИЯ БОЙНИ И СПОМАГАТЕЛНИ КОРАБИ

Jan 17

На 17 януари 2020 г., във Флотилия бойни и спомагателни кораби бе проведен анализ на подготовката и войсковата служба през учебната 2019 година. На анализа присъстваха командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, командирът на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Мален Чубенков, офицери от щаба, командири на военни формирования и командири на кораби.

Отбелязано бе, че основните усилия в подготовката на флотилията бяха насочени за изпълнение на задачите, в съответствие с трите мисии на ВМС.

Особено внимание при подготовката на през 2019 г. беше обърнато на осигуряване и ефективно провеждане на подготовка на силите за изпълнение на задачи по мисия „Отбрана”, поддържането на постоянна бойна и мобилизационна готовност, подготовка на формированията за оказване на помощ на населението при бедствия, обезвреждане на открити морски мини, невзривени боеприпаси, подготовка на силите за участие в ембаргови, хуманитарни, евакуационни и спасителни операции, и операции по търсене и спасяване на море, подготовка за водене борба с подводен, надводен и въздушен противник, минното оръжие, подводно диверсионните сили и средства и диверсионните разузнавателни групи.

Подготовката за участието на сили и средства от състава на флотилията в мисии извън територията на страната се извърши своевременно, в съответствие с нормативните изисквания. Поставените задачи се изпълниха с много добра ефективност, като по този начин Република България отговори на поетите международни ангажименти и способства за придобиването на международен практически опит на силите.

През 2019 година кораби и личен състав от флотилията участваха в следните операции и мисии извън територията на страната:

 • в състава на Втората постоянна патрулна група на НАТО (SNMG 2) с фрегата „Дръзки” – през месеците март – април. За времето на участието си в групата корабът взе участие и в противоподводното учение на ВМС на Румъния „SEA SHIELD 2019”;
  • в състава на Втората постоянна противоминна корабна група на НАТО (SNMCMG 2) с минен ловец „Цибър” – през месеците февруари – март и с базов миночистач „Шквал” – през месеците октомври – ноември. По време на участието си в групата минен ловец „Цибър” участва и в съвместното българо-румънско противоминно учение „POSEIDON”;
  • в операцията на НАТО по морска сигурност „SEA GUARDIAN” с фрегата „Верни” – през месеците октомври – ноември. За времето на участието си в операцията фрегата „Верни” извърши патрулиране в състава на провеждащата се пета фокусна операция „FOCOPS 5” в източна част на Средиземно море, териториални води на Република Турция, териториални води на Египет, териториални води на Израел, участва в учение от типа „PASSEX”, съвместно с кораб от ВМС на Израел и в учението на ВМС на Република Турция „DOGU AKDENIZ 2019”.
  • в щаба на постоянната противоминна военноморска група на НАТО №2 (SNMCMG 2) – капитан III ранг Йордан Йорданов (Началник щаб на групата)
  • в щаба на постоянната военноморска група на НАТО „SNMG 2” – капитан-лейтенант Дарин Димитров и капитан-лейтенант Веселин Русев;
  • във военноморската операция на Европейския съюз за възпрепятстване, предотвратяване и възпиране на пиратски действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия – „АТАЛАНТА” в състава на Оперативния щаб в град Рота, Кралство Испания – капитан-лейтенант Димитър Янакиев Азов и капитан-лейтенант Христо Андреев Тодоров.

         Кулминация в подготовката на флотилията бе участието в националното военноморско учение с международно участие „BREEZE 2019” през месец юли, на което бе потвърдена сертификацията на базов миночистач „Шквал”.

         С участието на сили и средства от състава на флотилията в учение „Парад 2019” по повод 140 години от създаването на ВМС през месец август екипажите демонстрираха своя професионализъм на море, доброто взаимодействие между родовете сили на ВМС, както и с ГД „Гранична полиция” и то в контекста на актуални кризисни ситуации по залавяне на подозрителен плавателен съд. Постигнатите способности бяха поддържани и доразвити с провеждането на тактическото учение на флотилията „ЧЕРНО МОРЕ 2019” на тема „Участие на Флотилия бойни и спомагателни кораби в операция по морска сигурност на ВМС.”

Със задоволство бе отбелязано и продължаващото добро сътрудничество и взаимодействие на флотилия бойни и спомагателни кораби – ВМС с държавната и местна власт. Пряко свързано с това бе и изпълнението на третата мисия на Въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време” с участие на сили и средства на флотилията.  Многократно личен състав и техника от състава на флотилията, дислоцирани в град  Бургас и град Варна участваха в унищожаването и обезвреждането на открити невзривени боеприпаси, оказване помощ на населението при нужда в Бургаска, Варненска и Добричка области.

Флотилен адмирал Чубенков изказа своето задоволство от цялостната дейност на флотилията през 2019 година и я определи като изключително ползотворна, динамична и ефективна. Той подчерта, че равносметката на  извършеното доказва професионализма и способностите на личния състав да се справя с отговорните и сложни предизвикателства на нашето време.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов даде своята висока оценка за дейността на Флотилия бойни и спомагателни кораби през 2019 год. Той изказа сърдечна благодарност за положените усилия, професионализма и отговорността на българските военни моряци при изпълнението на поставените от командването на ВМС задачи и очерта основните насоки за работа през новата 2020 година.