БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР СЪБИРА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА НА ЗАГИНАЛИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

Dec 17

На 17 декември 2019 година във Военен клуб Бургас се проведе благотворителен коледен базар за набиране на средства за фондация „Деца на Българската армия”. Базарът беше организиран от флотилия бойни и спомагателни кораби – ВМС, съвместно с военните формирования от Бургаски гарнизон и отдел „Югоизточен” на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”.

Със събраните средства ще бъдат подпомогнати децата на военнослужещи, загинали при изпълнение на служебния си дълг.