Пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет „Проектиране и изграждане на система за осигуряване на отдалечен достъп до Брегова Радиолокационна Система за Контрол на Корабоплаването (БРСКК) – ЕКРАН”

Oct 25