ФЛАГМАНСКИТЕ СТАРШИНИ ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА

Oct 24

На 23 и 24 октомври 2019 г. в Информационния център на ВМС, под ръководството на флагманския старшина на Военноморските сили мичман Тинко Димитров, се проведе работна среща с флагмански старшини от Флотилия бойни и спомагателни кораби и от военните формирования на флота. В работната среща участва и главният сержант на Българската армия старшина Калин Крумов.

В срещата се включи командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, който приветства участниците, изслуша техните предложения и проблеми и им пожела ползотворна работа.

През първия ден старшина Калин Крумов представи брифинг за ролята на главните сержанти в Българската армия, а в своята презентация мичман Тинко Димитров изведе на преден план дейността на флагманските старшини, касаеща планирането, организирането и провеждането на ежедневния процес на подготовка и изпълнение на текущите задачи във формированията на флота.

В началото на втория ден те посетиха Професионалния старшински колеж към ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, където проведоха срещи със директора на колежа офицерски кандидат Свилен Савов и с инструкторите. Пред участниците офицерски кандидат Савов представи брифинг на тема „Актуални аспекти при обучението на матроския и старшинския състав на Военноморските сили в Професионалния старшински колеж”.

След като изслушаха брифинга участниците проведоха среща и с кадетите, които са на обучение в колежа. Бяха разисквани въпроси, касаещи промените в нормативната база, регламентираща службата във въоръжените сили, проблеми в осигуряването на нормалното ежедневие и дейността на личния състав, както и повишаване мотивацията и социалния статус на военнослужещите във флота.