ЗАПОЧНА НАЦИОНАЛНОТО ВОЕННОМОРСКО УЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БРИЗ 2019”

Jul 12

От 12 до 21 юли 2019 година, Военноморските сили на Република България провеждат националното военноморско учение „Бриз 2019” отворено за участие на ВМС от страни членки на НАТО (от Плана на Българската армия за 2019 година). Учението се провежда в териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона на Република България и в райони, които са обявени своевременно.

Българските ВМС ще участват с 18 бойни и спомагателни кораби и катери, 2 вертолета и с 900 души личен състав. В учението ще се включат и два самолета от българските Военновъздушни сили и представители от Съвместното командване на силите, Сухопътни войски, Щаба за интегриране на силите на НАТО в Р България, Военномедицинска академия, Военна академия „Г.С. Раковски”.

В учението „Бриз 2019” ще вземат участие:

ВМС на Албания с щабни офицери;

ВМС на Белгия с група за обследване на плитководни райони (Very Shallow Waters (VSW) team);

ВМС на Гърция с патрулен катер „GRIGOROPOULOS” и щабни офицери;

ВМС на Италия с мобилен център за контрол на морския трафик;

ВМС на Полша с щабни офицери;

ВМС на Румъния с щабни офицери;

ВМС на САЩ с 3 самолета от патрулната авиация P-8 “POSEIDON”;

ВМС на Турция с щабни офицери;

В учението участват и двете постоянни групи кораби на НАТО от силите за отговор на Алианса – Втората постоянна група кораби на НАТО (SNMG2) с три кораба:

– канадската фрегата „TORONTO”;

– румънската фрегата „REGELE FERDINAND”;

– турската фрегата „TURGUTREIS”

и Втората постоянна група противоминни кораби на НАТО (SNMCMG2) с четири кораба:

– италианския спомагателен кораб “VEZUVIO”;

– румънския базов миночистач „DIMITRIE NICOLESCU”;

– турския минен ловец „ENEZ”;

– френския минен ловец „ORION”.

 

         Двадесет и третия “Бриз” през 2019 г. продължава традицията  от предишните си издания, да се отработи междуведомственото сътрудничество в многонационална среда, с активното участие на 21 държавни организации, институции и ведомства от 4 министерства, местни органи на управление и неправителствени и частни организации в целия процес на  планиране, подготовка и ръководство на учението. В сериалите на „Бриз 2019” се  включват:

         Областна администрация Варна;

         Община Варна;

         Български червен кръст;

ИА „Морска администрация”;

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”;

Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение”;

Регионална дирекция „Гранична полиция”-Бургас;

Областна дирекция на МВР – Варна;

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна;

„Районен център 112”-Варна;

Регионална здравна инспекция – Варна;

Център за спешна медицинска помощ – Варна;

Пристанище „Варна” ЕАД;

МБАЛ – Варна към ВМА (Военноморска болница);

„Поддържане чистотата на морските води” АД;

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския район;

„Портови флот 99” ЕООД;

„Пилотска Станция Варна – П” ЕООД;

Доброволческо сдружение „Булсар”;

Съвместен координационен център за авиационно и морско търсене и спасяване;

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

 

Общо в учението ще участват 11 държави с 26 бойни и спомагателни кораби и катери, 5 самолета, 5 вертолета и 2018 военнослужещи от военноморските сили на България, Албания, Белгия, Великобритания, Гърция, Италия, Канада, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, Втората постоянната група кораби на НАТО и Втората постоянната група противоминни кораби на НАТО от силите за отговор на Алианса, както и 132 души от 21 държавни организации, институции и ведомства от 4 министерства, местни органи на управление, неправителствени и частни организации.

         Основната идея на учението е да се повиши оперативната съвместимост и взаимодействието между ВМС на участващите в учението страни чрез отработване участието им в операция за морска сигурност в отговор на криза, както и да се сертифицира кораб на Военноморските сили на Република България – базов миночистач „Шквал” съгласно методиката за оценка на НАТО – MAREVAL.

Усилията по време на учението са насочени към усъвършенстване на нивото на подготовка на личния състав от ВМС по планиране и провеждане на морска операция в коалиционен формат, по противодействието на конвенционални и неконвенционални заплахи чрез водене на широк спектър от бойни действия на море (борба с въздушен, надводен и подводен противник, противоминни действия, контрол на корабоплаването; действия срещу асиметрични заплахи)  и издигане нивото на координация с правителствени и неправителствени организации и институции при реакция на кризи и защита на населението, действия при ликвидиране на пожар на борда на търговски кораб в пристанище, противодействие на нелегален трафик по море, съвместна операция по спасяване на голям брой хора на море, ограничаване на петролен разлив на море.

След преминаване на пълния процес на планиране по стандартите на НАТО, се сформира Щаб и многонационално корабно оперативно съединение. Офицер, провеждащ учението и директор на учението е флотилен адмирал Георги Пенев – заместник-командир на ВМС. Началник на Щаба на ръководството на учението е капитан І ранг Камен Кукуров – началник на Щаба на ВМС.

Командир на многонационалното корабно оперативно съединение е флотилен адмирал Мален Чубенков – командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби.

В учението се използва фиктивен сценарий, който дава възможност на българските военни моряци да се подготвят за посрещане предизвикателствата на днешния ден съвместно със съюзните ВМС и партньорите от правителствени и неправителствени организации и институции.   

По време на  учението „Бриз 2019” се провежда операция за Морска сигурност в отговор на криза. Фактическите действия се провеждат при следните етапи – предварителна подготовка (разкриване щаб за контрол на учението /EXCON/, пристигане на чуждестранните кораби във Варна), предпоходна подготовка в базови условия, учения и епизоди на море и заключителен етап (дискусия, разбор и разформироване на съединението).

 

В програмата на учението са включени спортни и протоколни мероприятия:

На 14 юли /неделя/ 2019 г.

– от 09.00 ч. до 14.00 ч. ще се проведат традиционните спортни мероприятия като състезания по волейбол в спортната зала „Христо Борисов” на стадион Черно море; по плуване в басейн „Приморски” и теглене на въже на Морска гара Варна.  

– от 15.00 ч. до 19.00 ч. чуждестранните военни кораби, базирани на пристанище Варна, ще бъдат отворени за посещение от гражданите и гостите на града.

На 15 юли /понеделник/ 2019 г.

– командирите на чуждестранните кораби ще се срещнат с областния управител на област Варна и кмета на град Варна.

– от 13.30 до 14.00 часа е пресконференцията на командирите на чуждестранни групи и кораби в Юнашкия салон.

На 19 юли /петък/ 2019 г. от 09.00 до 14.00 часа, от борда на фрегата „Верни”, гостите на учението и представителите на медиите ще имат възможност да наблюдават различни епизоди от учението на море и на брега:

– „Ликвидиране на пожар на кораб в пристанище Варна и евакуация на пострадали”.

–  „Спасяване на бедстващи хора на море и борба с нефтен разлив”.

– „Оказване на съдействие на органите на МВР за предотвратяване на нелегален трафик”.

– „Отразяване на асиметрични атаки от малка бързоходна лодка”(FIAC).

– „Отразяване на атаката на въздушен противник (ПВО на кораба)”.

– „Артилерийска стрелба по въздушна цел”.

– „Стрелба с преносим зенитно-ракетен комплекс от два бойни поста по една въздушна цел”.

– „Артилерийска стрелба от вертолет по морска цел”.

– „Бординг на кораб представляващ особен интерес”.

– „Отдаване на чест при среща на военни кораби на море”.