В ГРАД ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ГРУПАТА НА НАТО ПО ВОЕННОМОРСКО ВЪОРЪЖЕНИЕ

Jul 01

В периода 25-28 юни 2019 г. в град Варна се проведе 121-то заседание на Групата на НАТО по военноморско въоръжение (NATO Naval Armament Group).  Домакини на мероприятието бяха Военноморските сили на Р България и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси по поддържане и развитие на способностите на НАТО във военноморската област, оперативната съвместимост и текущото състояние на инициативите и проектите, попадащи в областите на отговорност на Групата.

В програмата на срещата беше включен и Ден на индустрията, който се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Участниците в срещата бяха запознати с възможностите на компаниите, членуващи в Асоциация „Българска отбранителна индустрия“ и бяха представени образци на отбранителни продукти, произвеждани в Р България.