СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ПСИХОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ПРОВЕДОХА МЕТОДИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ

Jun 05

Във Военноморския клуб – Варна се проведе квалификационно-методическо съвещание на специалистите по психологично осигуряване от Военноморските сили. В съвещанието се включиха специалисти по психологично осигуряване от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”; Регионална служба „Военна полиция” – Варна и д-р Борислав Станчев от дирекция “Превенции” Община Варна.

Основната цел бе да се направи анализ на актуалното състояние и тенденциите в психологичното функциониране на личния състав от военните формирования на ВМС и  да се очертаят  основните акценти и приоритети в дейностите по психологично осигуряване през 2019 – 2020 година.

В рамките на съвещанието се проведе кръгла маса на тема: „Предизвикателства пред психологичното осигуряване в отбраната и сигурността”, в която участваха психолози от сектор „Лаборатория – Варна” към институт по психология на МВР. По време на срещата бяха представени приоритетите и спецификата на дейностите по психологично осигуряване в различните структури. Обсъдиха се възможностите за обмяна на професионален опит, добри професионални практики и бъдеща съвместна работа.

Представителят на дирекция “Превенции” д-р Борислав Станчев представи актуалните тенденции свързани с употребата на наркотични  вещества във Варна и страната. Навлизането на нови синтетични наркотици се очертава като предизвикателство пред всички специалисти работещи в областта на превенцията на рисково поведение. В резултат на проведената дискусия се обсъдиха възможности за провеждане на съвместни  обучителни  модули  за специалистите по психологично осигуряване, военните лекари от ВМС и курсантите от специалност “Военен лекар”.