ПОСЕЩЕНИЕ НА ТУРСКИ КОРАБИ ВЪВ ВАРНА

May 10

От 7 до 10 май 2019 година на посещение в пристанище Варна бяха турските военни кораби „Османгази” и „Чезайърли Гази Хасанпаша” с 506 кадета на борда.

Командир на групата е командирът на Турската учебна дивизия капитан І ранг Ерол Кючюк.

Кадетите са от Турското старшинско училище и провеждат серия от учения „Отворени Морски Тренировки” с цел да придобият навици от живота на море и да имат възможност да приложат знания по навигация, тактическо маневриране, корабни машини, пожаробезопасност, борба за живучест на кораба и ветроходство.

На 10 май 2019 година двата турски кораба и българския минен ловец „Цибър” проведоха учение от типа PASSEX, което включваше тактическо маневриране и комуникационни учения.