НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЕТЕНА НА 140 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

Apr 06

На 9 април 2019 г. от 09.30 ч., в Националния Военноисторически музей в град София ще се проведе научна конференция посветена на 140 години от създаването на българските Военноморски сили на тема: „Ролята на Военноморски сили на Република България в защитата на националните ни интереси”.

Организатори на конференцията са Военноморски сили, Фондация „Български криле”, ВВМУ „В. Й. Вапцаров” и Националния Военноисторически музей. Тя се провежда под патронажа на министъра на отбраната господин Красимир Каракачанов и с генералното партньорство на комисията по отбрана към 44-то Народно събрание.

Научната конференция ще се проведе в три панела:

– първи панел е на тема: „Исторически аспекти на Военноморските сили” с модератор доктор Соня Пенковa.

– втори панел е на тема: „Настоящи способности на ВМС на Република България” с модератор капитан I  ранг доц. д-р Недко Димитров.

– трети панел е на тема: „Перспективи за развитие на Военноморските сили на Република България” с модератор капитан I  ранг проф. д-р Калин Калинов.

ПРОГРАМА

08.30 –  09.30        Регистрация на участниците в конференцията

09.30 – 10.00         Откриване на конференцията

10.00 – 10.20   Пленарен доклад на командира на Военноморските сили контраадмирал Митко Петев

10.20 – 10.25   Обща снимка на участниците в конференцията

10.25 – 11.15 Откриване на изложба, посветена на 140 години от създаването на Военноморските сили

11.15 – 12.45   ПЪРВИ ПАНЕЛ

                   Тема: „Исторически аспекти на Военноморските сили”

           Панелът ще представи основни моменти от историята на ВМС, свързани с основаването, организационното и технологично израстване на родовете сили на флота, развитието на военноморското образование през годините и участието на ВМС във войните за защита на националните интереси на България.

14.00 – 15.30   ВТОРИ ПАНЕЛ

          Тема: „Способности на Военноморските сили за защита на морския

         суверенитет на  Република България”

           Панелът има за цел да представи настоящите способности на ВМС и тяхното използване за защита на морските интереси на държавата в национален и съюзен формат. Разкрива се и синергията в съвместните действия с морските институции за реализиране на отговорностите на държавата в националните морски пространства.

15.45 – 17.25   ТРЕТИ ПАНЕЛ

        Тема: „Перспективи за развитие на Военноморските сили на  Република България”

          Панелът обединява представянето на перспективите и визията за развитие на ВМС в контекста на морската сигурност и защитата на националните интереси. Ще бъдат развити идеи за адекватна подготовка на бъдещите морски офицери и за високо технологичен отговор на съвременните заплахи в морските пространства. 

17.25 – 17.30  Закриване на конференцията