В командването на Военноморските сили се проведе годишен анализ на подготовката за 2018 година

Jan 29

На 29 януари 2019 г. в Щаба на Военноморските сили се проведе годишен анализ на подготовката във флота за учебната 2018 година. Присъстваха заместник- началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев, съветникът на Президента на Република България по военна сигурност бригаден генерал Васил Лазаров, началникът на Щаба на Съвместното командване на силите бригаден генерал Валентин Кръстев, командирът на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Мален Чубенков, началникът на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” флотилен адмирал Боян Медникаров, началниците на отдели и сектори от командването на ВМС и командирите на военни формирования.

Преди анализа капитан далечно плаване Никифор Герчев – председател на доброволческа организация за морско търсене и спасяване „Булсар”, направи дарение на военния флот. Хидрографската служба на ВМС получи три атласа – на Атлантическия и Индийския океан, на Тихия океан и на Северния ледовит океан, а аварийно спасителният отряд получи специализирана литература.

През годината Военноморските сили проведоха подготовка за участие в целия спектър от мисии и задачи, гарантиращи суверенитета и сигурността на Република България, защитата на териториалната й цялост и националните интереси в морските пространства, участват в колективната отбрана на НАТО, подкрепа на международната сигурност и в оказване помощ на населението при бедствия.  

Основните усилия, съобразно отпуснатия ресурс, бяха насочени към поддържането и развиването на способностите, осигуряващи защитата на морския суверенитет, наблюдението и контрола на морските пространства, изпълнението на задачи по търсене и спасяване на море и оказване на помощ на населението при бедствия, съдействието на МВР при увеличен миграционен поток и противодействие на тероризма, като приоритетно се изпълняваха изискванията на пакета цели за способности 2017 и се подготвяха декларираните сили за НАТО и ЕС и тези, определени за участие в операции, мисии и международни учения.

През годината ВМС участваха в мисии и операции на НАТО и ЕС:

  • с фрегата „Дръзки” в операцията на НАТО по морска сигурност „SEA GUARDIAN” в Средиземно море;
  • с фрегата „Дръзки” в състава на втората постоянна патрулна група на НАТО в Черно море;
  • с минен ловец „Цибър” в състава на втората постоянна противоминна група на НАТО;
  • с щабни офицери в щаба на постоянната военноморска група на НАТО, както и в операциите на ЕС „АТАЛАНТА” и „EUNAVFORMED/Op SOPHIA”;
  • в международна мисия на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа” с 1 старшина.

ВМС организираха и проведоха общо 102 учения от които 39 тактически учения на единичния кораб, 41 тактически учения на бреговите формирования, 4 тактически учения на корабни дивизиони, 1 на отряд кораби, 1 тактическо учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби „Черно море 2018”, национално военноморско учение с международно участие „Бриз 2018”, 2 компютърно подпомагани командно-щабни учения и 13 международни учения.

Военния флот участва с кораби в международните учения:

–      противоминното учение на ВМС на Гърция „ARIADNE”

  • противоподводното учение на ВМС на Румъния „SEА SHIELD”;
  • Украинско-Американското учение „SEA ВREEZE”;
  • Българо-Румънското противоминно учение „POSEIDON”, проведено в България;
  • учението на противоминните сили на ВМС на Турция „NUSRET” по време на което екипажа на минен ловец „Цибър” успя да открие две котвени и една дънна учебни мини;

         Офицери от флота участваха ученията на НАТО „DYINAMIC MOVE 18-2”, „TRIDENT JUNCTURE 2018”, „CYBER COALITION 2018” и румънското „SPRING STORM 2018”.

Кораби участваха и в 4 учения от типа “PASSEX” с кораби от ВМС на НАТО, посещаващи Р. България и при прехода им към пристанища на страни-членки на НАТО.

Три военни кораба – базов миночистач “Прибой”, минен ловец „Цибър” и фрегата „Дръзки” – развяха военноморския флаг на пет морета – Черно море, Мраморно море, Егейско море, Йонийско море и Средиземно море.

В тези международни учения екипажите на корабите и щабните офицери от военния флот за пореден път доказаха, че са в състояние да изпълняват поетите ангажименти към колективната отбрана на НАТО и ЕС.

Военнослужещи от ВМС участваха в съвместни подготовки със страните от евразийския регион по провеждане на операции по контрол на корабоплаването и по противоминна война.

Ръст отбеляза съвместната подготовка и взаимодействието на специалните сили със сродни структури от БА, МВР и страните членки на НАТО, по времето на която бяха усъвършенствани способностите при изпълнението на задачи по суша, въздух и море.

Формированията от ВМС за оказване на помощ на населението при бедствия извършиха общо 10 мероприятия в източната част на Р България на територията на областите Варна, Добрич и Бургас, в териториалното море и в отговорния район по търсене и спасяване на Р България. При изпълнението на поставените задачи участие взеха общо над 60 офицери, старшини, матроси и цивилни служители. Използвана беше 14 единици разнородна транспортна техника и плавателни средства.

Анализът на  състоянието и резултатите от подготовката на ВМС  през 2018 година дава основание да се направят следните изводи:

1.Планът за дейността на ВМС през 2018 година беше изпълнен, като се затвърди тенденцията за увеличаване дните на море.

2.Независимо от намаляването на процента непопълнение с личен състав, наличието на вакантни длъжности във ВМС затруднява изпълнението на служебните задължения на корабните екипажи и разчети.

3.Военнослужещите и формированията от ВМС участвали в мисии зад граница изпълниха отлично поставените задачи и поетите коалиционни и международни ангажименти, с което потвърдиха завоювания авторитет от Военноморските ни сили пред партньорите от НАТО.

4.Осигуряването с предимство подготовката на декларираните сили и определените за участие в международни учения, операции и мисии кораби даде положителни резултати, като независимо от финансовия и ресурсен недостиг, бяха изпълнени поетите коалиционни и международни ангажименти.

5.Взаимодействието между ВМС и държавната и местната власт за оказване на помощ на населението при бедствия беше на много добро ниво.

Основни направления за работа през 2019 година: 

1.Усъвършенстване на способностите за осъществяване на непрекъснато наблюдение, оповестяване и поддържане на информационна осведоменост за обстановката в морските пространства, контрол на корабоплаването, защита на морските комуникации и стопанската дейност на море.

2.Поддържане на способности за водене на операции по морска сигурност и за участие в съвместни операции в национален, съюзен и/или коалиционен формат, както и за своевременното идентифициране, оценка и отговор на асиметрични, хибридни и терористични заплахи.

3.Развитие на съществуващите способности по оказване помощ на населението и съдействие на други държавни структури при овладяване и/или преодоляване на последиците от кризи и бедствия и за участие в ембаргови, хуманитарни, евакуационни и спасителни операции, и операции по търсене и спасяване на море.

4.Подготовка и участие на кораби и офицери от ВМС в операции на НАТО („SEA GUARDIAN”) и ЕС („ATALANTA” и „SOPHIA”),  в състава на Постоянните корабни групи на НАТО SNMG2/SNMCMG2 и международните учения („POSEIDON”, „NUSRET”, „ARIADNE”, „SEA SHIELD”, „SEA BREEZE”, „DYNAMIC MANTA”, „DYNAMIC MOVE”, „AEGEAN SEAL” и „NIRIIS”).

5.Подготовка и провеждане на национално учение с международно участие „БРИЗ 2019” и сертифициране на бм „Шквал”.

6.Провеждане на учение „Парад 2019” във връзка със 140 години от създаването на ВМС.