КОМИСИЯТА ПО ОТБРАНА НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗАСЕДАВА В ЩАБА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Oct 01

На 1 октомври 2018 година Комисията по отбрана на Народното събрание проведе външно заседание в командването на Военноморските сили на Република България.

Почетни гости на откритото заседание бяха областният управител на област Варна г-н Стоян Пасев и кметът на община Варна г-н Иван Портних. В заседанието участват и командирът на Военноморските сили контраадмирал Митко Петев, домакин на събитието, началник на Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров “флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, както и офицерите от командването и Щаба на флота.

Командирът на ВМС представи пред членовете на комисията брифинг за състоянието на военния флот, в който се очертава нивото на изпълнение на задачите, заложени в плановете за подготовка и стоящите пред командирите и военнослужещите от всички командни нива проблеми.

 В разискванията за ролята и мястото на НМС в отбраната на страната и приоритетите в процеса на развитие на техните защитни способности активно участваха всички присъстващи народни представители.

В заключение г-н Владимир Тошев, зам. председателят на Комисията обобщи своето и на своите колеги удовлетворение от проведеното заседание, изразява задоволството си от задълбочени и високо професионални анализи, представени от Военноморските сили в процеса на разискванията и уверяващи присъстващите в готовността на парламентарната комисия да подкрепят усилията за реализиране на модернизационния проект , за осигуряване на оптимални условия и достатъчно средства за нормално провеждане на бойното подготовка на силите и средствата на НМС.

Преди началото на заседанието заместник-председателят г-н Владимир Тошев, заедно с част от членовете на комисията от представените в парламента политически сили, направиха изявления пред журналисти от национални и регионални печатни и електронни медии.

В отговор на поставените въпроси г-н Тошев подчерта общото мнение на всички политически сили, чиито представители работят в комисията по отбрана, за това, че процесът на модернизация и развитие на военноморските сили трябва да стане невъзвратим. Това условие е осигуряването на достатъчно финансови средства за осъществяване на проекта за придобиване на нов многофункционален модулен патрулен кораб, както и за запазване и развитие на необходимите способности. Освен това Комисията счита, че основните модернизационни проекти, които се отнасят до трите вида на въоръжените сили, трябва да се развиват успоредно.