ЗАВЪРШИ ТАКТИЧЕСКОТО УЧЕНИЕ „ЧЕРНО МОРЕ 2018”

Jun 22

Днес, 22 юни 2018 г., завърши тактическото учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби „Черно море 2018”.

Учението даде възможност за усъвършенстване на придобитите от командването и от формированията на флотилията способности за планиране и провеждане на тактически действия на силите в рамките на провеждане на операция по морска сигурност от ВМС. По време на учението бе усъвършенствана организацията по планиране и управление на действията на силите на флотилията при изпълнение на задачи по:

– контрол на корабоплаването;

– водене на бойни действия на море;

– борба с асиметрични заплахи на море;

– провеждане на противоминни действия;

– изграждане и поддържане на опозната картина на морската обстановка;

– ескорт на търговски и военни кораби;

– търсене и спасяване на море;

– взаимодействие в морските пространства с други държавни ведомства и неправителствени организации;

– евакуация на цивилни граждани и оказване на помощ на населението при бедствия и аварии;

– отработване на епизоди от военноморското учение с международно участие „БРИЗ 2018”.

По време на учението усилията на командването на флотилията бяха насочени към усъвършенстване на командването и управлението на подчинените сили, пълноценно използване на времето на море с цел извличане в максимална степен на изводи и поуки от фактическото провеждане на всички сериали.