Jan 11

Днес 11 януари, във флотилия бойни и спомагателни кораби  бе проведен анализ на подготовката и изпълнение на поставените задачи през 2017 година.

На анализа присъстваха командира на ВМС контраадмирал Митко Петев, командира на флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Мален Чубенков, офицери от щабовете на флотилията и пунктовете за базиране в Бургас и Варна, командири на военни формирования и командири на кораби.

Основните усилия в подготовката бяха насочени за изпълнение на задачите,  в съответствие с мисиите на ВМС.

Особено внимание при подготовката на флотилията и подчинените военни формирования през 2017 г. беше обърнато на осигуряване и ефективно провеждане на подготовка на силите за изпълнение на задачи по мисия „Отбрана”, поддържане на постоянна бойна и мобилизационна готовност, отработване на задачи при разрешаване на кризи от невоенен характер и ликвидиране на последствията от бедствия.  

Подготовката на щабовете и формированията беше насочена и за поддържане на изградените и придобиване на нови способности в съответствие с пакета цели за способности 2013  и приетият през годината пакет цели на способности 2017 и с отчитане на ресурсните възможности.

През учебната 2017 г. флотилията и подчинените сили проведоха и участваха в редица международни и национални учения, по-основните от които са:

  • Провеждане на тактическо учение на флотилията „ЧЕРНО МОРЕ 2017” през месец юни и провеждане на първи етап от сертифицирането на фрегата „Дръзки”, съгласно критериите и стандартите на MAREVAL.
  • Участие в многонационално учение с висока видимост „SABER GUARDIAN 2017” през месец юли;
  • Участие в национално военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2017” и сертификация на фрегата „Дръзки” по стандартите на НАТО (MAREVAL) през месец юли;
  • Участие на фрегата „Дръзки” в операция по морска сигурност „Sea Guardian” в Средиземно море в състава на постоянната група на НАТО №2 (SNMG 2) и в ученията на НАТО „NEMO TRIALS” и на ВМС на Република Турция „DOGU AKDENIZ” през месеците октомври и ноември;
  • Участие на базов миночистач „Прибой” в българо-румънското противоминно учение „POSEIDON” през месец март;
  • Участие на базов миночистач „Шквал” в състава на Втората постоянна противоминна корабна група на НАТО SNMCMG 2 и в ученията на ВМС на Република Гърция „NIRIS” и ВМС на Република Турция „NUSRET” през месеците ноември и декември;
  • Участие на минен ловец „Цибър” в учение на противоминните сили на ВМС на Република Турция „NUSRET” и сертифициране съгласно изискванията на MAREVAL през месеците ноември и декември.

Със задоволство бе отбелязано и продължаващото добро сътрудничество и взаимодействие на флотилия бойни и спомагателни кораби с държавната и местна власт. Пряко свързано с това бе и изпълнението на третата мисия на Въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време” с участие на сили и средства на флотилията. Многократно личен състав и техника от състава на флотилията, дислоцирани в град Бургас и град Варна участваха в унищожаването и обезвреждането на открити невзривени боеприпаси,  оказване помощ на населението на Бургаска, Варненска и Добричка области при борба с наводнения и в тежки зимни условия.

 Флотилен адмирал Чубенков изказа своето задоволство от цялостната дейност на флотилията през 2017 година и я определи като изключително ползотворна, динамична и ефективна. Той подчерта, че равносметката на извършеното доказва професионализма и способностите на личния състав да се справя с отговорните и сложни предизвикателства на нашето време.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Митко Петев даде своята изключително положителна оценка за дейността на флотилия бойни и спомагателни кораби през 2017 год. Той изказа сърдечна благодарност за положените усилия, професионализма и отговорността на българските военни моряци при изпълнението на поставените от командването на ВМС задачи и очерта основните насоки за работа през новата година.