ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПОСЕТИ ПУНКТ ЗА БАЗИРАНЕ БУРГАС

Aug 22

На 21 август 2017 г. президентът на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили г-н Румен Радев, г-н Стефан Янев – секретар по сигурност и отбрана на президента, заместник-министърът на отбраната г-н Атанас Запрянов, началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев и командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев посетиха Флотилия бойни и спомагателни кораби от състава на ВМС.

След церемонията по посрещане гостите поднесоха цветя на мемориалния комплекс в Пункт за базиране Бургас и посетиха  църквата „Свети Мина”.

Президентът и придружаващите го лица от администрацията му и от Министерството на отбраната се срещнаха с командването и личния състав на Флотилия бойни и спомагателни кораби.

22 август 2017 г.

гр. Варна