МОДУЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ПОМАГАТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ТРИ ОБЛАСТИ

Jan 09

На 06.01.2017 г. в 09.07 ч., след получено искане от областния управител на област Бургас за оказване на помощ по овладяване на бедствие, касаещо премахване на пясъчна коса от устието на р. Велека, образувала се в следствие на падналите валежи, обилното снеготопене и силното морско вълнение, по разпореждане на командира на ВМС контраадмирал Митко Петев в района на устието е изпратено формирование за разузнаване и обезвреждане на боеприпаси от Пункт за базиране Бургас от състава на ВМС, със задача премахване на пясъчната коса.

В акцията участва група в състав от десет военнослужещи – трима офицери, един старшина и шестима матроси, с два леки автомобила с повишена проходимост  УАЗ–469  и Мерцедес G клас.

След извършените взривни работи към 12.07 ч. на 06.01.2017 г. пясъчната коса е разчистена.

На 06.01.2017 г. в 23.10 ч. е получено искане от областния управител на област Варна за оказване на помощ на група от десет човека, сред които и четири деца, закъсали в снега с четири леки автомобила по пътя за с. Каменар. По разпореждане на командира на ВМС, са изпратени високопроходим специализиран автомобил (верижен булдозер) БАТ-М с двама шофьори и лек автомобил с повишена проходимост УАЗ-452 с двама шофьори от военно формирование 34410-9, както и товарен автомобил с повишена проходимост „Краз” с двама военнослужещи от военно формирование 28430. По-късно в действие се включват още два автомобила с повишена проходимост.

От 23.45 ч. на 06.01.2017 г. до 04.30 ч. на 07.01.2017 г. групата, в състава на която са включени двама офицери, двама старшини и четирима матроси, извлича от преспите три леки и един товарен автомобил.

На 07.01.2017 г. към 15.05 часа e получен факс от областния управител на област Добрич с искане за оказване на помощ и придружаване на екипи на “Енерго Про” при отстраняване на аварии по електропреносната мрежа. По разпореждане на командира на ВМС в акцията се включват три автомобила и осем военнослужещи, както следва:

  • лек автомобил с повишена проходимост УАЗ–452 от в.ф. 34410-9 Варна с трима матроси;
  • верижен булдозер БАТ-М от в.ф. 34410-9 (Варна) с двама старшини и един матрос;
  • лек автомобил с повишена проходимост Мерцедес G клас от в.ф. 34410-21 Варна с един матрос и един офицер от в.ф. 34400 Варна.

От 15.30 ч. до 21.50 ч. на 07.01.2017 г. групата поправя път през снега от гр. Варна, през гр. Балчик до гр. Добрич. По време на прехода  е оказана помощ на 5 леки автомобила и 1 снегорин.

 

На 08.01.2017 г. от 08.10 ч. до 21.00 ч. същата група, независимо от обилния снеговалеж, пробива път по маршрут гр. Добрич, гр. Генерал Тошево, гр. Кардам, границата с Румъния, гр. Кардам, с. Чернооково, с. Рогозина, гр. Добрич. По време на прехода военнослужещите оказват помощ на един автобус и един микробус от Молдова, една кола от Румъния и съдействат на екипите на „Енерго Про”.

Също на 08.01.2017 г., към 09.40 ч. на силите от в.ф. 38010 Варна e поставена задача за включване в мероприятията по ликвидиране на последствията от обилния снеговалеж, бури, снегонавявания и обледеняване на територията  на Варненска област.

По разпореждане на командира на ВМС в групата са включени четири автомобила и девет военнослужещи, както следва:

  • трактор К700А с гребло от в.ф. 38010 – Варна с един старшина и един матрос;
  • лек автомобил с повишена проходимост УАЗ–469 с един матрос и един офицер от в.ф. 34400-Варна;
  • специализиран автомобил с повишена проходимост ЗИЛ-131 от в.ф. 32140 – Варна с двама матроси.

От 13.10 ч. до 20.00 ч. групата поправя път през снега по направление гр. Варна, с.Кичево, с. Оброчище. Военнослужещите успяват да разчистят път до разклона на с. Климентово. По време на прехода  е оказана помощ на 22 леки автомобила и 3 микробуса.

От 20.10 ч. на 08.01.2017 г. верижна бронирана машина МТЛБ от състава на в.ф. 38010 Варна с екипаж от трима старшини извърша преход по маршрут в.ф. 38010, гр. Ветрино, с. Белоградец, с. Ягнило, с. Доброплодно и обратно за оказване на съдействие и помощ на екипи на „Енерго Про”.

Днес 09.01.2017 г. група военнослужещи от ВМС с трактор К700А с гребло, КСС „Фадрома” и УАЗ 469 успяха да разчистят пътя с. Кичево – с.Куманово и пътя с.Калиманци – с. Баново, Варненска област.

В Добричка област втора група с високопроходим специализиран автомобил (верижен булдозер) БАТ-М и УАЗ 452 поправя път през снега по направление гр. Добрич, с. Козлодуйци, с. Смолница, с. Лясковец и с. Житница.