Специалисти на Военноморските сили възстановиха нормалното вливане на река Велека в морето

Jan 05

На 4 януари 2017 година, след получено искане от Областния управител на област Бургас, положителна резолюция на началника на отбраната генерал Константин Попов и заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Митко Петев, групата за разузнаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Флотилия бойни и спомагателни кораби с ръководител майор Йордан Тодоров, извърши разузнаване на устието на река Велека в близост до с. Синеморец.

В резултат на падналите валежи, обилното снеготопене и силното морско вълнение, устието на р. Велека бе запушено с пясъчна коса, височината на която прехвърляше два метра. Нивото на реката  се покачваше и имаше опасност да бъде залят пътя, свързващ селищата Синеморец и Резово от община Царево.

След извършване на разузнавателни дейности и констатирана невъзможност за отстраняване на пясъчната коса с автотракторна техника, специалистите взеха решение за взривяване на участък от пясъчната коса, свързващ река Велека с Черно море.

Чрез общо 15 контролирани взрива през пясъчната коса бе прокаран 90 метра канал и бе  възстановено нормалното вливане на реката в морето.