Обществена поръчка по ЗОП № 066/16.11.2015 г.

 

Предмет: Доставка на резервни части за радиотехнически средства, радарно и радио оборудване

 

19.11.2015 – Покана (АОП 9047881)

 

19.11.2015 – Приложения от № 1 до № 11 към Покана

 

03.12.2015 – Протокол

 

04.12.2015 – Договор по ОП 3

 

10.12.2015 г. – Договор по ОП 1 и ОП 2

 

Извършени плащания по ОП №1  и ОП №2 по договор № 7613/10.12.2015г.:
 
 
– по фактура от 10.12.2015 г. на стойност 13 872,00 лв. с ДДС 
 
 
– по фактура от 10.12.2015 г. на стойност 4 224,00 лв. с ДДС 
 
 
Извършени плащания по ОП №3 по договор № 7451/04.12.2015г. 
 
 
– по фактура от 08.12.2015 г. на стойност 11 496,00 лв. с ДДС
 
– Приключена
Публикувано на 19.11.2015 в 08:44:22