Конкурс за матроски (войнишки) длъжности във Военноморските сили

Sep 24

  Обявен е конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Със заповед № ОХ–732/30.08.2018 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

Повече информация можете да получите от следните документи:

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Заявление

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Нормативи за физическа годност

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – КРИТЕРИИ И РЕД
за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина