Конкурс за старшински длъжности във Военноморските сили

Sep 24

  Обявен е конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290 – Варна за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

  Със заповед № ОХ–683/17.08.2018 г. на министъра на отбраната са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за военни оркестранти (старшини), които да се комплектуват чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

Повече информация можете да получите от следните документи:

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290 – Варна за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Заявление

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Нормативи за физическа годност

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – КРИТЕРИИ И РЕД
за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина